Kvalitet och miljö

KVALITETSPOLICY

Alla våra åtaganden, allt vårt agerande och alla våra arbeten ska uppfattas som uttryck för hög kvalitet samt visa vår vilja att ständigt förbättra vårt kvalitetsledningssystem.

Vårt viktigaste mått på kvalitet är våra klienters tillfredsställelse. Vi ska eftersträva att de alltid känner fullt förtroende för oss som leverantör. Klienternas krav och önskemål ska tillgodoses genom att våra åtagande och arbeten uppfyller avtalade villkor. Varje arbete skall vara en rekommendation för kommande affärer.

Uppfyllande av dessa mål, och därmed också vårt övergripande mål att fortsätta verka som ett konkureskraftigt och framgångsrikt företag, grundläggs genom våra resurser, vår organisation, våra arbetsinsatser och framförallt genom vår attityd till kvalitet samt vårat åtagande att ständigt förbättra vårat kvalitetssystem.

Kundernas förtroende ska uppnås genom att våra arbeten:

För att uppfylla våra mål ser vi till att:


MILJÖPOLICY

Hus- & Villaträdgårdar anlägger och vårdar stadens gröna miljö, därför är det en självklar uppgift för oss att eftersträva en god tätortsmiljö. Vi vill att vår verksamhet ska bidra till frisk luft, rent vatten och bördig mark. Om vi eftersträvar att uppnå detta i samarbete med andra, vinner vi en god livsmiljö för oss samt de som vistas där vi arbetar. Alltsammans bildar en förutsättning för skapandet av en grönare stad.

Vårt miljöarbete ingår som en naturlig del av vårt vardagsarbete och vi arbetar regelbundet med att förbättra kunskapen på miljöområdet såväl hos företagsledning som anställda.

Vi anstränger oss om att grundligt informera våra uppdragsgivare om alternativa material och metoder för att alltid uppnå minsta möjliga negativa miljöpåverkan.

Meny

Hem
Om oss
Våra tjänster
Arbeten vi utfört
Kvalitet och miljö
Länkar
Kontakt & lediga tjänster

Vi bygger och vårdar trädgårdar

Copyright © 2009 www.hus-villatradgardar.se